Dom wystawowy Natalia

Dom wystawowy jest budynkiem mieszkalnym użytkowanym przez naszego klienta. Jest możliwość obejrzenia domu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów

BIURO 

+48 515 903 604

+48 33 862 21 75

e-mail: biuro@drevmex.pl

                            INFOLINIA                           

+48 515 903 603

INFOLINIA POMOCNICZA

+48 515 903 602

WŁAŚCICIEL FIRMY DANIEL CEBRAT

TEL. +48 515 165 170

(Prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z biurem firmy Drev-Mex. Właściciel firmy często przebywa na różnych spotkaniach, podczas których nie jest dostępny pod telefonem). 

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: Pokaż pełną treść zgody. Ukryj

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Drev-Mex Daniel Cebrat  przy ul. Beskidzkiej 111, NIP 5532265463 REGON 072877164 (+48) 515-165-170, biuro@drevmex.pl.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla firmy Drev-Mex Daniel Cebrat.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Rychwałdzie moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmę Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Rychwałdzie, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron