Marta Kawka

Marta Kawka

Specjalnością Marty jest projektowanie graficzne. Jest odpowiedzialna za tworzenie i przygotowywanie różnego rodzaju materiałów reklamowych i publikacji. Tworzy katalogi firmowe, ulotki, banery i foldery reklamowe naszej firmy. Nierzadko musi pracować pod presją czasu i pod wpływem stresu, a przy tym jest opanowana i cierpliwa. Jest osobą komunikatywną i empatyczną, która zrozumie Klienta i jego pytania. Przede wszystkim to artysta o bogatej wyobraźni i kreatywności.

Jest przedstawicielką na targach, w których nasza firmie bierze częsty udział. Podczas targów  udziela wszelkich informacji o naszych produktach, gdzie każdy Klient jest traktowany indywidulanie.

Obowiązkowo zna podstawowe programy graficzne i ma chęć ciągle się doszkalać – nowinki technologiczne i programy są na bieżąco aktualizowane. Pracuje w oparciu o nowoczesne oprogramowania i sprzęt.

Oprócz pracy, związanej z grafiką, zajmuje się obsługą klienta na naszych punktach sprzedaży. Pełni rolę doradcy podczas planowania przez Inwestorów budowy domu. Przygotowuje wyceny oraz sporządza zamówienia w dziedzinie domków letniskowych i gospodarczych. Jest osobą sumienną i zawsze wykonuje powierzone jej obowiązki w sposób zadowalający. 

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: Pokaż pełną treść zgody. Ukryj

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy (34-321) przy ul. Stolarskiej 2, NIP 5532265463 REGON 072877164 (+48) 515-901-905, biuro@drevmex.pl.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla firmy Drev-Mex Daniel Cebrat.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmy Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.

Strony internetowe Bielsko pozycjonowanie stron Bielsko
Strony internetowe Bielsko pozycjonowanie stron Bielsko