KIEROWNIK BUDOWY PIOTR HARĘŹLAK

Piotr Haręźlak:

Cieśla i stolarz, w naszej firmie od 1996 roku. Jest pracownikiem z najdłuższym stażem pracy w firmie rodzinnej. Zanim szef firmy Drev-Mex Daniel Cebrat założył własną działalność, Piotr pracował u boku jego ojca. Pod jego czujnym okiem zdobywał umiejętności i nabywał doświadczenie, jako przyszły kierownik budowy. Tam też rozpoczął szkolenie przyszłej kadry tworzącej się firmy Drev-Mex. Przy jego wskazówkach zdobywali umiejętności zarówno obecny kierownik Czesław, jak również obecny pracodawca.

Od początku działalności firmy Drev-Mex ceniono jego wiedzę i profesjonalizm. Od 2006 roku szkoli Łukasza na swojego zastępcę, nowego  kierownika budowy i jego umiejętności w tej dziedzinie spowodowały usamodzielnienie się tego pracownika.

Jest sumiennym pracownikiem, dobrze kierującym swoim zespołem. Rzetelnie realizuje powierzone mu zadania.             

Wszystkie prace, jakie wykonuje, w pierwszej kolejności uzgadnia z właścicielem firmy. Po otrzymaniu wytycznych, podejmuje dane zlecenie i wdraża do produkcji. Przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z dokumentacją techniczną budynku, przygotowuje wytyczne i nadzoruje wycięcie całej konstrukcji wg wcześniej ułożonego przez siebie schematu. Koordynuje i kontroluje całość prac wykonywanych na placu budowy od momentu wejścia, do zakończenia budowy. Wraz ze swoją ekipą stawia konstrukcję całego budynku wraz z ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym. Elewację zewnętrzną doprowadza do etapu końcowego, środek budynku zamyka do stanu deweloperskiego, montując również stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe łącznie z orynnowaniem.  Każdy z etapów prac jego ekipy jest potwierdzany protokołami odbiorów. Kontaktuje się i uzgadnia z kierownikiem budowy, ze strony Inwestora, wszelkie szczegóły dotyczące budowy. Oprócz zarządzania ekipą montażową, sam jest przykładem podczas wykonywania prac i nieustannie doszkala swoją ekipę podnosząc ich kwalifikacje.

Jest kierownikiem budowy, który jest chętnie wybierany przez klienta z polecenia z innej budowy.

Już od paru lat szkoli również na swojego następcę – swojego syna Dawida. Również szef Działu Zaopatrzenia – Bronisław – jest jego bratem. Tak więc nasza firma jest rodzinna z każdej strony – począwszy od właściciela – po cały zespół pracowników.      

Dodatkowe prace i umiejętności, jakimi może się pochwalić Piotr, to przygotowanie schematu wycięcia konstrukcji, przygotowanie wytycznych i nadzór nad wycięciem całej konstrukcji, obróbka drewna, obsługa maszyn (frezarka, grubosciówka, Weinig, SCM 5 i 7-głowicowa, maszyny pionowe, szlifierki taśmowe, i inne sprzęty stolarskie, segregacja, pakowanie materiałów, załadunek samochodowy, transport drogowy, rozładunek na budowie. Następnie na placu budowy: stawianie konstrukcji, stawianie i obróbka kominów, obróbki blacharskie, wykonywanie pokrycia dachowego, wykonywanie poszycia zewnętrznego budynku (obijanie domu płytą OSB, ocieplanie styropianem, wykonanie szpaletek, smarowanie klejem, nakładanie tynku), montaż stolarki okiennej, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż orynnowania, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie oraz montaż klatki schodowej, montaż podłóg drewnianych i z płyt OSB, ocieplanie budynku wełną mineralną, stelażowanie pod płyty kartonowo - gipsowe oraz ich montaż, przygotowywanie na zakładzie obróbek drewnianych – balkony, barierki, wykonywanie obróbek drewnianych na elewacji budynku.

Potrafi stawiać kominy systemowe, przeprowadza kanały wentylacyjne, wykonuje prace dekarskie, montuje pokrycia dachowe (blachodachówka, dachówka ceramiczna, gont, gont drewniany).

Jego brygadę tworzą pracownicy również z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem branżowym

galeria

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: Pokaż pełną treść zgody. Ukryj

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy (34-321) przy ul. Stolarskiej 2, NIP 5532265463 REGON 072877164 (+48) 515-901-905, biuro@drevmex.pl.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla firmy Drev-Mex Daniel Cebrat.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmy Drev-Mex Daniel Cebrat z siedzibą w Łękawicy, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron